obec Súlovce


Prejdi na obsah

2016

rozpočet obce


V súlade s článkom 9 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti zverejňujeme schválený rozpočet obce:

Rozpočet bol schválený na 9. riadnom zasadnutí Obecného zastupitežstva v Súlovciach dňa 16.12.2015 uznesením č. 13.80
Rozpočtové opatrenie 1/2016 (čiže prvá úprava) bolo schválené na 12. riadnom zasadnutí Obecného zastupitežstva v Súlovciach dňa 16.06.2016 uznesením č. 20.113

rozpočet príjmov 2016
rozpočet výdavkov 2016


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu