obec Súlovce


Prejdi na obsah

2017

rozpočet obce


V súlade s článkom 9 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti zverejňujeme schválený rozpočet obce:

Rozpočet bol schválený na 26. riadnom zasadnutí Obecného zastupitežstva v Súlovciach dňa 08.12.2016 uznesením č. 24.135

príjmy návrhu rozpočtu a výdavky návrhu rozpočtu 2017
30.11.2017 rozpočtové opatrenia 2017/2
Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu