obec Súlovce


Prejdi na obsah

investície
Wifi pre Teba


Cieľom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmového internetu o minimálnej rýchlosti
30 Mbit/s.

Výška poskytnutého NFP: 14 250,00 €

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniouMultifunkčné ihrisko


Nájomný bytový dom
Nájomný bytový dom so súpisným číslom 231, bol podporený dotáciou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v rámci Programu rozvoja bývania a úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu