obec Súlovce


Prejdi na obsah

investície

Wifi pre Teba
Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba
ITMS2014+: 311071W963
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Súlovce č. 177, 956 14 Súlovce
Miesto realizácie: Obec Súlovce
Výška nenavratného finančného príspevku: 14250 €Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.


Bod 1 Obecný úrad-Externý AP (48.46476, 18.1688)
Bod 2 Kultúrny dom-Externý AP (48.46468, 18.16898)
Bod 3 Dom smútku-Externý AP (48.4634, 18.16767)
Bod 4 Nájomný bytový dom Súlovce 231-Externý AP (48.46376, 18.17341)
Bod 5 Materská škola Súlovce -Externý AP(48.46313, 18.17308)
Bod 6 Požiarna zbrojnica- Externý AP(48.46276, 18.17225)
Bod 7 Detské ihrisko- Externý AP (48.46409, 18.17371)
Bod 8 Stĺp pred č.d. 303- Externý AP (48.46637, 18.16403)
Bod 9 Stĺp pred domom číslo 237-Externý AP (48.46814, 18.17455)
Bod 10 Stĺp za domov č. 239-Externý AP (48.46052, 18.17385)

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Riadiaci orgán:
www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán:
www.eufondy.sk
Multifunkčné ihriskoNájomný bytový dom
Nájomný bytový dom so súpisným číslom 231, bol podporený dotáciou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v rámci Programu rozvoja bývania a úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu