obec Súlovce


Prejdi na obsah

rozpočet obce06.05.2019
Záverečný účet Obce Súlovce za rok 2018

12.11.2018 Návrh rozpočtu
rozpočet príjmov za vybrané roky
rozpočet výdavkov za vybrané roky


V súlade s článkom 9 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti zverejňujeme schválený rozpočet obce:

2018

Rozpočet bol schválený na 33. zasadnutí Obecného zastupitežstva v Súlovciach dňa 18.12.2017 uznesením č. 31.176

rekapitulácie návrhu rozpočtu 2018
rozpočet príjmov 2018-2020
rozpočet výdavkov 2018-2020

2017

Rozpočet bol schválený na 26. riadnom zasadnutí Obecného zastupitežstva v Súlovciach dňa 08.12.2016 uznesením č. 24.135

príjmy návrhu rozpočtu a výdavky návrhu rozpočtu 2017
30.11.2017 rozpočtové opatrenia 2017/2


2016

Rozpočet bol schválený na 9. riadnom zasadnutí Obecného zastupitežstva v Súlovciach dňa 16.12.2015 uznesením č. 13.80
Rozpočtové opatrenie 1/2016 (čiže prvá úprava) bolo schválené na 12. riadnom zasadnutí Obecného zastupitežstva v Súlovciach dňa 16.06.2016 uznesením č. 20.113

rozpočet príjmov 2016
rozpočet výdavkov 2016Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu