obec Súlovce


Prejdi na obsah

Súlovce
Obec Súlovce je malá podhorská obec, ktorá má toho času 483 obyvateľov. Prvá písomná zmienka o obci sa datuje od roku 1244. Ako je zrejmé z uvedených kráľovských listín názov našej obce prešiel vývojom. Najstarší názov bol Dubnica (Dubnicza) a až neskoršie Súloc (Zúlocz). V druhej polovici 19 storočia, až do vzniku ČSR v roku 1918 sa používala iba maďarská verzia názvu obce – Szúlocz. Po roku 1918 nesie súčasný názov Súlovce. História obce Súlovce vykazuje rovnako ako jej najbližšie okolie všetky znaky starobilého osídlenia, ktoré sa tu formovalo niekoľko storočí. Konkrétnejšie predstavy o existencii jednotlivých sídiel získavame až v polovici 13 storočia, vďaka prvým listinným svedectvám, ktoré obyčajne zaznamenávajú majetkoprávne zmeny.


Kliknutím na odkaz Katastrálna mapa si môžete pozrieť parcely registrov C a E.


Kniha Topoľčany a okolie z neba.

Kód obce: 505510
IČO: 00311103
Katastrálne územie: 1 264 ha


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu