obec Súlovce


Prejdi na obsah

zmluvy

dokumenty30.11.2021 Dodatok č. 12 k Zmluve č.: 66200001 Obec Súlovce - ENVI-GEOS Nitra, s.r. o.
26.11.2021 Nájomná zmluva - opakovaná č.: 2310118
26.11.2021 Nájomná zmluva - opakovaná č.: 2310218
26.11.2021 Nájomná zmluva - opakovaná č.: 2310820
26.11.2021 Nájomná zmluva - opakovaná č.: 2310918
26.11.2021 Nájomná zmluva - opakovaná č.: 2311118
26.11.2021 Nájomná zmluva - opakovaná č.: 2311018
26.11.2021 Nájomná zmluva - opakovaná č.: 2311218
26.11.2021 Nájomná zmluva - opakovaná č.: 2311318
11.11.2021 Zmluva o dodaní tovarov Obec Súlovce - NITRANET, s. r. o. Príloha č. 1 Príloha č. 2 Príloha č. 3
20.10.2021 Zmluva o Službách č. 201021/2 Obec Súlovce - OPEN DOOR s. r. o.
20.10.2021 Zmluva o Službách č. 201021/3 Obec Súlovce - OPEN DOOR s. r. o.
14.09.2021 Darovacia zmluva č. 23222/2021
01.09.2021 Nájomná zmluva č. 2310321
15.08.2021 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
16.07.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva
09.07.2021 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy č. 30/004/19 Dodatok č. 2
06.07.2021 Nájomná zmluva č.: 2311421
01.07.2021 Nájomná zmluva č.: 2310521
30.06.2021 Zmluva č. 400223 o nájme poľnohospodárskej pôdy Obec Súlovce - Vysokoškolský Poľnohospodársky podnik SPU, s. r. o.
30.06.2021 Zmluva o spolupráci BFL, s. r. o. - Obec Súlovce
28.05.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Súlovce - Pe-a-ma, s. r. o.
07.05.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Súlovce - Pe-a-ma, s. r. o.
01.05.2021 Dodatok č. 4 k Zmluve 1/2021 Obec Súlovce - ENVI-GEOS Nitra, s. r. o.
30.04.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Súlovce - Pe-a-ma, s. r. o.
23.04.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 21170010 Nadácia ZSE - Obec Súlovce
23.04.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Súlovce - Pe-a-ma, s. r. o.
16.04.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Súlovce - Pe-a-ma, s. r. o.
09.04.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Súlovce - Pe-a-ma, s. r. o.
01.04.2021 Dodatok č. 3 k Zmluve č. 1/2021 Obec Súlovce - ENVI-GEOS Nitra, s. r. o.
01.04.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Súlovce - Pe-a-ma, s. r. o.
26.03.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Súlovce - Pe-a-ma, s. r. o.
19.03.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Súlovce - Pe-a-ma, s. r. o.
15.03.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke ŠÚ SR - Obec Súlovce
12.03.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Súlovce - Pe-a-ma, s. r. o.
05.03.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Súlovce - Pe-a-ma, s. r. o.
01.03.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1/2021 Obec Súlovce - ENVI-GEOS Nitra, s. r. o.
26.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Súlovce - Pe-a-ma, s. r. o.
19.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Súlovce - Pe-a-ma, s. r. o.
12.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Súlovce - Pe-a-ma, s. r. o.
06.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Súlovce - Pe-a-ma, s. r. o.
01.02.2021 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb Ing. Jozef Adamkovič - Obec Súlovce
29.01.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Súlovce - Pe-a-ma, s. r. o.
27.01.2021 Dodatok č. 11 k Zmluve č. : 66200001
19.01.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Súlovce - Pe-a-ma, s. r. o.
18.01.2021 Obec Súlovce - ENVI-GEOS Nitra, s. r. o.


07.12.2020 Zmluva o službách Obec Súlovce - OPEN DOOR s. r. o.
01.12.2020 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb Ing. Jozef Adamkovič - Obec Súlovce
01.12.2020 Nájomná zmluva č. 2310820
27.11.2020 Zmluva o výpožičke
18.11.2020 Licenčná zmluva Tendernet s. r. o. - Obec Súlovce
27.10.2020 Poistná zmluva 4419 014593
27.10.2020 Návrh poistnej zmluvy 443 9007706
21.10.2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
25.09.2020 Návrh poistnej zmluvy 443 9006988
25.09.2020 Poistná zmluva K-ŠKOLE 4801 902457
31.08.2020 Nájomná zmluva č.: 2310720
31.08.2020 Nájomná zmluva č.: 2310520
14.07.2020 Kúpna zmluva a dohoda o zriadení vecného bremena Obec Súlovce - Ing. Peter Bakyta
13.07.2020 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy Dodatok č. 1
12.06.2020 Obec Súlovce - doc. JUDr. Jozef Stolář, PhD.
12.06.2020 Obec Súlovce - A.L.T. Group a.s.
01.06.2020 Kúpna zmluva Obec Súlovce - Ing. Peter Bakyta, Mgr. Miroslava Bakytová
21.05.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR
14.05.2020 ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ Zmluva o pripojení ...
30.04.2020 Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Súlovce
31.01.2020 Nájomná zmluva č.: 2310720
23.01.2020 Zmluva o dielo č. VO-022020
23.01.2020 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
03.01.2020 Zmluva o grantovom účte


14.11.2019 Nájomná zmluva č.: 2310619
13.11.2019 Nájomná zmluva č.: 2310319
22.10.2019 Zmluva o združenej dodávke elektriny
18.09.2019 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
18.09.2019 Zmluva o budúcej zmluve o riadení vecných bremien
13.09.2019 Darovacia zmluva
09.09.2019 Kúpna zmluva Ing. Iveta Raučinová - Obec Súlovce
30.08.2019 Zmluva o termínovanom úvere
16.07.2019 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy
24.06.2019 Dodatok č. 9 k zmluve č. : 66200001
20.06.2019 Zmluva o dielo č. HaZZ 07/2019
07.06.2019 Príloha k zmluve č.: 8/1000128109
07.06.2019 Zmluva č.: 8/1000128109 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
17.05.2019 Zmluva o bežnom účte
29.04.2019 Nájomná zmluva č.: 2310419
24.03.2019 Obec Súlovce - PROGRANT, s. r. o.
21.03.2019 Zmluva o poskytnutí nenávratého finančného príspevku
07.02.2019 Záložná zmluva
04.02.2019 Zmluva o poskytovaní služieb
KOMENSKY, s. r. o. & Materská škola Súlovce


12.12.2018 Zámenná zmluva
30.11.2018 Nájomná zmluva č.: 2311418
30.11.2018 Nájomná zmluva č.: 2311318
30.11.2018 Nájomná zmluva č.: 2311218
30.11.2018 Nájomná zmluva č.: 2311118
30.11.2018 Nájomná zmluva č.: 2311018
30.11.2018 Nájomná zmluva č.: 2310918
30.11.2018 Nájomná zmluva č.: 2310818
30.11.2018 Nájomná zmluva č.: 2310718
30.11.2018 Nájomná zmluva č.: 2310618
30.11.2018 Nájomná zmluva č.: 2310518
30.11.2018 Nájomná zmluva č.: 2310418
30.11.2018 Nájomná zmluva č.: 2310318
30.11.2018 Nájomná zmluva č.: 2310218
30.11.2018 Nájomná zmluva č.: 2310118
28.11.2018 Mandátna zmluva Obec Súlovce & SlužbyTop s.r.o.
26.11.2018 Zmluva o bežnom účte - VÚB BANKA
26.10.2018 Obec Súlovce - Princ Pavol

25.10.2018 Zmluva o bežnom účte - Prima Banka
22.10.2018 Dodatok č. 3 ku Kúpnej zmluve zo dňa 10.8.2018 na kúpu nájomných bytov v bytovom dome 14 b.j. Súlovce
09.10.2018 Záložná zmluva č. 400/270/2016
05.10.2018 Zámenná zmluva
05.10.2018 Zámenná zmluva
05.10.2018 Darovacia zmluva
02.10.2018 Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve zo dňa 10.8.2018 na kúpu nájomných bytov v bytovom dome 14 b.j. Súlovce
25.09.2018 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 10.8.2018 na kúpu nájomných bytov v bytovom dome 14 b.j. Súlovce
12.09.2018 Mandátna zmluva o výkone poradenskej a inžinierskej činnosti
23.08.2018 Zmluva o bežnom účte
10.08.2018 Kúpna zmluva - TOVO s.r.o. a Obec Súlovce
09.08.2018 Zmluva o kontrolnej činnosti
16.07.2018 Zmluva o bežnom účte
13.07.2018 Dodatok č.1 k Zmluve č.1 o spolupráci pri zbere použitého šatstva
27.06.2018 Zmluva o poskytovaní servisných služieb
01.06.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov
23.05.2018 Dodatok č.3 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve
21.05.2018 Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
01.04.2018 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
01.03.2018 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany
30.01.2018 Dodatok č.8 k zmluve č.66200001
15.01.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
05.01.2018 Darovacia zmluva


27.12.2017 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
29.11.2017 Nájomná zmluva
29.11.2017 Zmluva o dielo Obec Súlovce - MARO s. r. o.
29.11.2017 Prílohy k zmluve
18.10.2017 Dodatok č.2 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve
09.10.2017 Zmluva o poskytnutí služieb v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020
05.10.2017 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
20.01.2017 Zmluva o umiestnení vysielacieho retranslačného zariadenia nízkeho výkonu


12.12.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
09.12.2016 Dodatok č.2 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 8.1.2016
08.12.2016 Zmluva o úvere ŠFRB
29.09.2016 Kúpna zmluva
26.08.2016 Dodatok č.1 ku Zmluve o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 8.1.2016
25.06.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu
23.05.2016 Zmluva o zabezpečení systému kolektívneho - združeného nakladania s odpadmi
04.05.2016 Zmluva o užívaní siete
19.04.2016 Zámenná zmluva na pozemok
18.04.2016 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
23.03.2016 Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky
23.03.2016 Zmluva o municipálnom úvere Dodatok č.1
23.03.2016 Zmluva o municipálnom úvere Dodatok č.2
23.03.2016 Zmluva o municipálnom úvere Dodatok č.3
15.03.2016 Zmluva o grantovom účte
08.01.2016 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve


17.12.2015 Zmluva na audit
23.11.2015 Zmluva o dielo
18.09.2015 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
24.02.2015 Nájomná zmluva so zriadením vecným bremenom
31.05.2015 Zmluva o auditoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu
23.01.2015 Zmluva o auditoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu


14.12.2014 Dodatok kúpnej zmluvy
17.10.2014 Kúpna zmluva
26.08.2014 Zmluva o Municipálnom úvere
27.03.2014 Zmluva o Municipálnom úvere
Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu